© Support Q GMBH

CSL1 & CSL 2

Zákazníkom zavedené kontroly kvality vyžadujú súlad so všetkými špecifickými požiadavkami zákazníka. Preberieme na seba kompletnú organizáciu a prevedenie takejto kontroly s tým, že zminimalizujeme čas nutný pre takýto typ kontrol.

 

Kontaktná osoba

Slavomír Špitáľ

+421 911 022 253 slavomir.spital@supportq.sk