© Support Q GMBH

Resident Engineering

Resident Engineering je služba, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi klientom a dodávateľom. Jedným s najväčších dôvodov, ktorý túto komunikáciu sťažuje je vzdialenosť medzi klientom a dodávateľom. Využitie služby Resident Engineering umožňuje rýchlu reakciu a uľahčuje komunikáciu. Mať svojho zástupcu u klienta je nenahraditeľnou pomocou v prípade vyjasnenia akýchkoľvek otázok.  Naši inžinieri vďaka dlhoročnej spolupráci s klientmi  majú praktické vedomosti  a vynikajúce zručnosti v komunikácií so zástupcami zákazníka vo všetkých fázach procesu.

 

Kontaktná osoba

Slavomír Špitáľ

+421 911 022 253 slavomir.spital@supportq.sk