© Support Q GMBH

Kontaktné údaje

Support Q a.s.
Námestovo 1088
029 01 Námestovo

Tel:  +421 43 333 3333
E-Mail: info@supportq.sk

Predseda predstavenstva: Peter Vons
IČO: 45606471
IČ DPH: SK2023061183

Spoločnosť zapísaná vo výpise z OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10923/L