Control & Rework

Kontroly kvality by nemali byť žiadne trvalé riešenia. V prípade potreby by ste mali mať partnera, ktorý prevezme zodpovednosť za celkovú organizáciu projektu. Pritom by mali byť dodržané Vaše štandardy. To je pre nás základ. Avšak našim cieľom je zostaviť spolu s Vami riešenia, ktoré ovplyvnia proces kvality tak pozitívne , že kontroly kvality budú zbytočné. Toto nazývame orientácia na zákazníka.

Kontrola kvality

Správne naplánovaná a vykonaná kontrola kvality môže znížiť Vaše náklady na kvalitu. Naše projekty sú plánované a pod dohľadom skúsených technikov, aby sa zabezpečila čo najlepšia kvalita služieb.

Kontrolu kvality zabezpečujeme vo  Vašich priestoroch z praktických dôvodov, ale vieme poskytnúť aj vlastné. Máme ich vybavené na rýchlu a flexibilnú realizáciu komplexných projektov. Disponujeme ergonomickými  pracoviskami, osvetlením podľa normy VDA 16,  profesionálnymi meracími zariadeniami  a nástrojmi.

Videoendoskop OLYMPUS

Prístroj s kamerou širokou len 2,4 mm vhodný na nedeštruktívne kontroly,
kontroly kvality  na vnútorných stranách výrobkov s ťažkou dostupnosťou

Rework dielov

Projekt prepracovania a opráv (rework) v automobilovom sektore si vyžaduje primerané vybavenie a skúsenosti pracovníkov. Naše priestory sú zodpovedajúcim spôsobom pripravené a projekty vykonávajú len intenzívne vyškolení a zruční kolegovia.

CSL 1 a CSL 2

Zákazníkom zavedené kontroly kvality vyžadujú súlad so všetkými špecifickými požiadavkami zákazníka. Preberieme na seba kompletnú organizáciu a prevedenie takejto kontroly  s tým, že minimalizujeme čas nutný pre takýto typ kontroly.