Školenia

Ak chcete Vašich zamestnancov kvalifikovať pre neustále rastúce a meniace sa požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu, potrebujete partnera, ktorý je schopný tento vývoj sledovať a Váš personál potrebne kvalifikovať.

Ak potrebujete zvýšiť kvalifikáciu audítorov, inžinierov, pracovníkov vo výrobe, máme pre Vás pripravené vhodné riešenie.

V prípade potreby navrhneme aj individuálne prispôsobené semináre.

Školenia v oblasti kvality

Školenia uzavreté a otvorené

Praktické workshopy

Je potrebné neustále zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, pretože ľudia majú bezprostredný vplyv na úspech firmy.

Vysoko kvalifikovaný personál veľmi jasným spôsobom prezentuje riešenia problémov pomocou praktických cvičení. Naši školitelia využívajú dlhoročné skúsenosti v automobilovom priemysle, vďaka ktorým sú tieto školenia efektívne. Účastníci nášho školenia môžu ľahko a jednoducho využívať nadobudnuté vedomosti pri plnení každodenných povinností.