Poradenské služby

Komplexnosť projektov v celkovom dodávateľskom reťazci Vás často privedie na hranice vlastných kapacít. S našim tímom expertov Vás radi podporíme pri prekonávaní ťažkostí alebo vašich výziev, napr. v súvislosti s IATF1, VDA, ISO alebo Vám pomôžeme vnímať Vaše zákaznícke požiadavky z iného uhla pohľadu.

1.

Analýza produkčných procesov

2.

Príprava dokumentácie

3.

Implementácia a údržba QMS, IMS

4.

Zníženie nákladov

5.

Zvýšenie efektivity a produktivity výroby

6.

CSL 1, 2, 3

Implementácia QMS, IMS

Firmy čoraz viac využívajú zavádzanie systémov riadenia kvality, pretože zlepšujú nielen ziskovosť, ale vo veľkej miere posilňujú pozíciu na trhu. Taktiež zvyšujú dôveryhodnosť dodávateľských spoločností u ich klientov. Zaangažovanie pracovníkov má tiež veľký vplyv na zavedenie systému kvality , ktorý prináša výhody a to predovšetkým:

V súčasnej dobe majú spoločnosti trend minimalizovať ľudské zdroje a prechádzať k celkovej automatizácii. Ale kto iný je schopný vykonávať optimalizáciu procesu ak nie vlastní ľudia? Inžinieri Support Q Vám ponúkajú pomoc od optimalizácie procesov až po najvyššiu úroveň riadenia. Sú schopní Vám poradiť v každej fáze procesu. Ich návrhy vedú k zvýšeniu efektivity a produktivity v organizácií a hlavne zvýšia spokojnosť klienta vďaka nižším nákladom.