© Support Q GMBH

Poradenské služby

  • Analýza produkčných procesov
  • Príprava dokumentácie
  • Implementácia a údržba QMS
  • Zníženie nákladov
  • Zvýšenie efektivity a produktivity výroby
  • CSL 3


Implementácia QMS

Firmy čoraz viac využívajú zavádzanie systémov riadenia kvality, pretože zlepšujú nielen ziskovosť, ale vo veľkej miere posilňujú pozíciu na trhu. Taktiež  zvyšujú  dôveryhodnosť dodávateľských firiem u ich  klientov.   Zaangažovanie pracovníkov má tiež veľký vplyv na zavedenie systému kvality,  ktorý prináša výhody a to predovšetkým:

· Rast prestíže na európskom a medzinárodnom trhu

· Záruka systémového riadenia zásobami

·Zavedenie  procesu neustáleho sa zlepšovania

 

V súčasnej dobe majú spoločnosti  trend minimalizovať  ľudské zdroje a prechádzať k celkovej automatizácii. Ale kto iný je schopný vykonávať optimalizáciu procesu ak nie vlastní ľudia?  Inžinieri Support Q,  Vám ponúkajú pomoc od optimalizácie procesov až po najvyššiu úroveň riadenia. Sú schopní Vám poradiť v každej fáze procesu. Ich návrhy vedú k zvýšeniu efektivity a produktivity organizácií a hlavne zvýšia spokojnosť  klienta  vďaka nižším nákladom.